Wild Europe

Welkom in de shop van Wild Europe©.

Wild Europe© richt zich op het promoten en faciliteren van duurzaam natuurgericht toerisme. Niet als doel op zich, maar als middel. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de manier is waarop de waardevolle natuur en landschappen, die Europa herbergt, voor de toekomst behouden kunnen worden. Met de aanschaf van artikelen uit deze shop ondersteun je dit streven. Ontdek hier steeds meer mogelijkheden de Europese wildernis duurzaam te verkennen.

Recreatie en toerisme kunnen als economische drager een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame instandhouding van de laatste wildernis in Europa. Voorop staat dat de ontwikkeling van toerisme en recreatie in een land, een regio, een toeristische bestemming rekening houdt met de basisprincipes van duurzame ontwikkeling en de mens, het milieu, de lokale cultuur en de lokale economie van de gastregio respecteert. Op die manier wordt een kwaliteitsverbetering gerealiseerd waar alle betrokken partijen baat bij hebben en kunnen huidige en toekomstige generaties van de bestemming blijven genieten. De natuur, wildernis, heeft een intrinsieke waarde en behoudt ervan staat voorop.

Kleinschalig toerisme levert een bijdrage aan de instandhouding van waardevolle landschappen. Nationale Parken en andere natuurreservaten worden vaak omringd door kleine akkers en boerengehuchten. Het zijn enclaves waar de tijd lijkt stil te staan. Ze vormen als het ware een bufferzone en een ´natuurlijke´overgang voor veel natuurgebieden. De hier gepractiseerde vorm van landgebruik komt echter onder druk te staan wanneer er geen economische drager is. Er moet een intrinsieke meerwaarde gegenereerd worden. Natuurgericht duurzaam toerisme kan hier een oplossing zijn. Voorwaarde is wel dat de inkomsten direct aan het gebied ten goede komen. Om dit te bereiken werken we samen met lokale gidsen. Bovendien kennen zij de streek als geen ander.

© 2003 - 2024 Outdoor Cooking. All Rights Reserved. | Sitemap