Privacy Policy

QVIST Outdoor Cooking leeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens nadrukkelijk na. Op deze website wordt geen persoonsgerelateerde informatie vergaard tenzij u daar expliciet om gevraagd wordt en u daar toestemming voor geeft. In deze gevallen wordt aangegeven welke informatie wordt opgeslagen, waarvoor deze gebruikt wordt en wanneer deze informatie wordt verwijderd. Behoudens de in de wet gestelde uitzonderingen wordt zonder uw duidelijke toestemming geen informatie aan derden doorgegeven.Indien van u informatie is opgeslagen zijn passende maatregelen getroffen om deze informatie te beschermen. U hebt het recht bij ons op te vragen welke informatie van u opgeslagen is. U hebt ook het recht deze informatie te laten corrigeren en / of te laten verwijderen, zolang onze wettelijke verplichtingen dat toelaten. Wij zullen u binnen 2 weken antwoord geven. Over de bij ons opgeslagen informatie kunt u de webmaster bevragen.

© 2003 - 2024 Outdoor Cooking. All Rights Reserved. | Sitemap