Skogsbärsfröjd
Vi förädlar med omsorg och på ett hantverksmässigt sätt de bär som växer i traktens skogar. Bland våra varor finns både nyttiga och delikata produkter som görs av blåbär, kråkbär, lingon och hjortron.

Norrbottens fina natur och ljusa nätter gör att bären mognar och får en fantastisk kvalitet både smak- och näringsmässigt. Studier har visat att bär blir nyttigare ju högre upp i Europa de växer.

Vi tycker att det är en förmån att få arbeta med en sådan fin bärråvara, och vi vill förvalta den på bästa sätt. Vår förhoppning är att ni får fröjdas till både öga och gom av de förädlade skogsbärsprodukterna.
Er komen geen producten overeen met de selectie.

© 2003 - 2024 Outdoor Cooking. All Rights Reserved. | Sitemap